Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET/CT)

PET (Pozytonowa Emisyjna Tomografia Komputerowa) to nowoczesne badanie, które można wykorzystać w celu wykrycia i monitorowania leczenia różnych chorób, zwłaszcza tych nowotworowych.
Jego największą zaletą jest to, że pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian, we wczesnej fazie rozwoju, kiedy są największe szanse na wyleczenie chorego. Stosuje się głównie przy badaniu mózgu, serca, stanów zapalnych oraz nowotworów.

Diagnostyka PET daje bardzo duże prawdopodobieństwo rozpoznania nowotworów (nawet w około 90% badanych przypadków).
Takiego wyniku nie daje się osiągnąć przy pomocy żadnej innej techniki obrazowania.

PET daje także możliwość kontroli efektów terapeutycznych w trakcie leczenia chorób nowotworowych, np. za pomocą chemioterapii
– Zdiagnozowania wczesnych stanów nowotworowych
– Sprawdzenia, czy wystąpiły przerzuty nowotworowe do innych narządów
– Bardzo dokładnego zlokalizowania ognisk patologicznych
– Monitorowania efektów prowadzonej terapii

Zapraszamy na badania Pozytonową Tomografią Emisyjną PET/CT. 

Uwaga: Usługa dostępna tylko w placówce Newmedical w Szczecinie.