Psychoterapia

Psychoterapia

Leonardo Da Vinci twierdził, że malarz dodaje substancję do płócien i dzięki temu formuje obraz, z kolei rzeźbiarz pracuje poprzez usuwanie kawałków kamienia z rzeźby, którą dzięki temu uwalnia od bycia uwięzioną wewnątrz bryły kamienia.

Malarz pracuje przez dokładanie, natomiast rzeźbiarz pracuje przez docieranie do indywidualnego, niepowtarzalnego dla rzeźby kształtu. Psychoterapeuta powinien wziąć za swój ideał podejście rzeźbiarza.

Psychoterapia to oddziaływanie mające na celu pomoc osobom doświadczającym dyskomfortu psychicznego, poszukujących wglądu oraz doskonalenia swoich właściwości psychicznych. Opiera się na długotrwałym kontakcie terapeutycznym. Pomaga w uświadomieniu sobie własnych cech intrapsychicznych, które uniemożliwiają satysfakcjonujący sposób realizowania własnych potrzeb, co w konsekwencji prowadzi do braku ich zaspokojenia.

  • Agnieszka Budziaszek – Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Cele psychoterapii

Psychoterapia mierzy w coś więcej niż tylko przywrócenie równowagi. W najlepszym przypadku może dać pacjentowi nowy sposób rozumienia samego siebie, pewien rodzaj wglądu, który pozwoli klientowi zrozumieć co takiego stało się w jego życiu, co zdeterminowało charakterystyczny dla niego samego układ dążeń.

Ile trwa psychoterapia?

Długość trwania terapii zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Jest ona ustalana w ramach kontraktu terapeutycznego, po konsultacji psychologicznej.

Spotkanie trwa 50 minut. Każdego pacjenta traktuje się indywidualnie.

Koszt konsultacji

  • Konsultacja Psychologiczna – 150 zł

Skontaktuj się z nami !

Adres i dane kontaktowe:

blooket play