Tomografia Komputerowa (TK)

Tomografia komputerowa (TK)

Gdzie wykonujemy usługę ?

Co to jest ?

To nieinwazyjna metoda obrazowania medycznego, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do uzyskania szczegółowych obrazów struktur wewnętrznych ciała. Podobnie jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa jest szeroko stosowana w diagnostyce medycznej, umożliwiając precyzyjną analizę różnych obszarów anatomicznych.

TK pozwala na szybkie i dokładne uzyskanie trójwymiarowych obrazów narządów wewnętrznych, kości, tkanek miękkich, naczyń krwionośnych, mózgu, jamy brzusznej i klatki piersiowej. Metoda ta jest skuteczna w identyfikowaniu zmian patologicznych, takich jak nowotwory, urazy, krwiaki czy zaburzenia struktury narządów.

Podobnie jak w przypadku rezonansu magnetycznego, tomografia komputerowa jest ogólnie uznawana za bezpieczną, a korzyści diagnostyczne przeważają nad potencjalnymi ryzykami. Badanie jest szybkie i może być przeprowadzane w różnych warunkach, zależnie od potrzeb diagnostycznych.

WAŻNE INFORMACJE!

  • Badanie TK jest niewskazane dla kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, ze względu na potencjalne ryzyko dla płodu związanego z promieniowaniem rentgenowskim.
  • W przypadku podejrzenia uczulenia na kontrast używany podczas badania, pacjent powinien poinformować lekarza przed przeprowadzeniem TK.
  • Przy stosowaniu kontrastu, konieczne jest powstrzymanie się od spożycia pokarmów przed badaniem, jeśli lekarz tego wymaga.
  • Badanie TK może wymagać, aby pacjent pozostawał nieruchomo przez krótki okres czasu, aby uzyskać klarowne obrazy.

W razie konkretnych pytań dotyczących procedury tomografii komputerowej oraz dostępności tej usługi w placówkach Newmedical, prosimy o kontakt z naszymi placówkami.

Adres i dane kontaktowe:

Skontaktuj się z nami !