Rezonans magnetyczny (MRI)

Rezonans magnetyczny (MRI)

Gdzie wykonujemy usługę ?

Co to jest ?

to bezpieczne i nieinwazyjne badanie wykorzystujące pole magnetyczne i fale radiowe. Jest jedną z technik diagnostyki obrazowej, szeroko stosowanej w medycynie. Umożliwia w sposób nieinwazyjny badanie wszystkich wewnętrznych, anatomicznych struktur organizmu (kości, tkanek miękkich, mózgu, serca, kanału szkieletowego).

Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu działania pola magnetycznego na zdrowie pacjenta.

Rezonans Magnetyczny
 pozwala na ocenę stanu wszystkich narządów wewnętrznych, wszystkich tkanek, a przy użyciu kontrastu nawet ich funkcji. Precyzyjnie określa zmiany patologiczne w układzie mięśniowym i szkieletowym, a nawet w szpiku kostnym. Pozwala na uwidocznienie naczyń krwionośnych, jamy serca i mięśnia sercowego. Rezonans magnetyczny szeroko jest wykorzystywany przy diagnozowaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, nowotwory mózgu, choroba Alzheimera, zaburzenia neurologiczne, guzy kanału kręgowego). Służy do wykrywania guzów w tkankach miękkich, guzów serca, płuc, nowotworów narządów rodnych. 

WAŻNE INFORMACJE!

– Badanie MRI nie może być wykonywane u pacjentów z metalicznym ciałem obcym (w obrębie gałki ocznej lub innych tkanek miękkich), z wszczepionym elektrostymulatorem serca lub implantem ślimakowym.
– W przypadku posiadania w ciele wszczepów metalowych pooperacyjnych, konieczne jest przed badaniem ustalenie rodzaju materiału lub nazwy fabrycznej wszczepu metalowego.
– Nie zaleca się wykonywania badań MRI w 1 trymestrze ciąży.
– Przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza nie jest przeciwwskazaniem do badania.
– W przypadku badania osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz ich obecności w czasie badania.
– Nie należy stosować makijażu w przypadku badania okolic głowy.
– Czas badania MRI wynosi 30-60 minut i wymagane jest bezwzględne leżenie bez ruchu przez pacjenta.

Skontaktuj się z nami !

Wybierz placówkę, której dotyczy pytanie